203

Společnost a dítě


Jsou různí lidé. NÄ›kteří lidé se tÅ™eba ani vůbec necítí v nÄ›jaké spoleÄnosti, radÄ›ji jsou tÅ™eba introverti. Podle mého názoru, kdyby lidé nebyli introverti a byli vÅ¡ichni extroverti, tak by možná svÄ›t byl opravdu hodnÄ› divoký. Já pÅ™edpokládám, že je mnoho lidí, kteří mají různé povahy a potom také vyhledávají takovou spoleÄnost, kde je jim dobÅ™e. Já vám Å™eknu, že dříve jsem byla docela extrovert. Ale pozdÄ›ji, když už jsem otÄ›hotnÄ›la a mÄ›la dÄ›ti, tak jsem spíše takový introvert. Vůbec nevím, Äím to je. Možná je to také tím, že vlastnÄ› jsem pÅ™iÅ¡la o hodnÄ› přátel. Když jsem byla tÄ›hotná, nevím proÄ, a právÄ› okolo mÄ› nebyla vůbec žádná tÄ›hotná žena, žádná moje kamarádka vůbec nebyla tÄ›hotná, vÅ¡echny moje kamarádky mÄ›ly už buÄto pÄ›tileté nebo Å¡estileté dÄ›ti.

Někdy je samota důležitá.

Anebo jeÅ¡tÄ› vůbec žádné dÄ›ti nemÄ›ly, takže je logické, že asi už jsem nepatÅ™ila k tÄ›m lidem, se kterými by chtÄ›ly být, protože já jsem mÄ›la malé dítÄ›. A s tím jsou vÄ›tší starosti a vÄ›tší nutnost na péÄi než tÅ™eba za Å¡estiletým dítÄ›tem, takže jsem nenaÅ¡la vůbec žádnou spoleÄnost. Opravdu hodnÄ› mÄ› to mrzelo, i když jsem chodila potom na brigády jenom dva dny v týdnu, tak i tak jsem tam nenaÅ¡la nikoho. Žádnou spříznÄ›nou duÅ¡i, se kterou bych si opravdu hodnÄ› rozumÄ›la.

Přátelství je důležité.

VážnÄ› mÄ› to moc trápilo a mrzelo, ale jednoduÅ¡e jsem si nemohla pomoct. ZkouÅ¡ela jsem i různé internetové seznamky. Nebyly to seznamky na muže, ale jenom právÄ› na přátelství anebo pro maminky, které také hledají spoleÄnost. Bohužel ani tam jsem nikoho nenaÅ¡la, a když už jsem naÅ¡la, tak byla tÅ™eba ze sedmdesáti kilometrové vzdálenosti. To jsem si s malým dítÄ›tem opravdu nechtÄ›la risknout. Dokonce ani ta druhá maminka, která byla také tak daleko, tak také nechtÄ›la pÅ™ijet jednoduÅ¡e. ObÄ› dvě jsme hledaly nÄ›jakou kamarádku nebo maminku na mateÅ™ské, která právÄ› je z naÅ¡eho mÄ›sta anebo z blízkého okolí.