203

Category: Společnost

 • Když si člověk nerozumí s někým ve společnosti

  Když si člověk nerozumí s někým ve společnosti

  Pokud si ÄlovÄ›k nerozumí s nÄ›kým ve spoleÄnosti, je dost možné, že to nebude příliÅ¡ jednoduché. Z hlediska profesního přístupu byste mÄ›li chování druhých nÄ›jakým způsobem pÅ™ežít a to i pÅ™esto, že to může být těžké. Kolikrát je vhodné snažit se chování ÄlovÄ›ka, kterého nemusíte, ignorovat a to i pÅ™esto, že to skuteÄnÄ› nemusí být…

 • Pohovor do společnosti

  Pohovor do společnosti

  Pokud vás Äeká pohovor do nÄ›jaké spoleÄnosti, urÄitÄ› z nÄ›Äeho takového nebuÄte nervózní. Kolikrát ÄlovÄ›k zjistí, že je nervózní úplnÄ› zbyteÄnÄ›. Mnoho lidí má kolikrát strach z toho, na co se ho budou na daném pohovoru ptát. Je pravda, že v nÄ›kterých spoleÄnostech se vás mohou ptát i na vÄ›ci, do kterých jim vůbec nic…

 • Společnost a dítě

  Společnost a dítě

  Jsou různí lidé. NÄ›kteří lidé se tÅ™eba ani vůbec necítí v nÄ›jaké spoleÄnosti, radÄ›ji jsou tÅ™eba introverti. Podle mého názoru, kdyby lidé nebyli introverti a byli vÅ¡ichni extroverti, tak by možná svÄ›t byl opravdu hodnÄ› divoký. Já pÅ™edpokládám, že je mnoho lidí, kteří mají různé povahy a potom také vyhledávají takovou spoleÄnost, kde je jim…

 • Skvělá zábava

  Skvělá zábava

  Když se Å™ekne spoleÄnost, tak co vy si pod tím pÅ™edstavíte? Novou lidí si pÅ™edstaví takovou spoleÄnost, že jsou tÅ™eba na nÄ›jaké spoleÄenské události, jako například na plese a nebo na bále, nebo na různé oslavÄ›. Já si myslím, že spoleÄnost není jenom takhle, kde se lidé baví, ale spoleÄnost se také v zamÄ›stnání. A nebo…

 • Partner a já

  Partner a já

  ÄŒlovÄ›k by mÄ›l být v takové spoleÄnosti, kde se samozÅ™ejmÄ› cítí nejlépe. Já se vždycky cítím nejlépe ve spoleÄnosti mých dÄ›tí anebo také ve spoleÄnosti mé rodiny, ale na tom není vůbec nic Å¡patného a divného. Je naprosto logické, že ÄlovÄ›k se bude vÄ›tÅ¡inou nejlépe cítit tam, kde to zná a kde je mu příjemnÄ›.…

 • Být v dobré společnosti

  Být v dobré společnosti

  Líbí se vám být v nÄ›jaké spoleÄnosti? A je vám úplnÄ› jedno, jaká je to spoleÄnost? Věřte mi, že by vám to jedno být opravdu nemÄ›lo, protože také slýchám lidi, kteří jsou tÅ™eba v takové spoleÄnosti, kde je to vůbec nebaví anebo kde se také cítí velice nepříjemnÄ›. Pokud se ÄlovÄ›k cítí velmi nepříjemnÄ› v nÄ›jaké spoleÄnosti,…