203

Jak bychom se měli správně otužovat

by

in


Pokud se chceme vyhnout tradiÄní podzimní a zimní rýmÄ›, pak jednou z Äasto doporuÄovaných metod je otužování. A nÄ›kteří lidé pÅ™i nÄ›m zachází skuteÄnÄ› daleko – známé je například lednové koupání ve VltavÄ›, kdy Äím vÄ›tší je zima, tím lépe.

 

otužování je pro tÄ›lo nároÄné

 

To ovÅ¡em ani zdaleka neznamená, že se jedná o rychlý Äi jednoduchý proces, a že se této akce budeme moci zúÄastnit po nÄ›kolika týdnech. Tedy alespoň pokud ji nechceme následnÄ› odstonat s chÅ™ipkou, popřípadÄ› i zápalem plic. PÅ™i otužování je totiž vhodné dodržovat urÄitá pravidla.

 

Tím prvním a nejdůležitÄ›jším je zaÄít ve chvíli, kdy je jeÅ¡tÄ› venku teplo, nejlépe pak již zaÄátkem léta. Je totiž důležité, abychom se po otužování alespoň na zaÄátku co nejdříve prohřáli, a letní teploty jsou k tomu ideální. Je to tedy ta nejlepší doba, kdy s otužováním zaÄít.

 

otužovat se mohou i děti

 

Dalším pravidlem je postupovat pomalu. MÄ›jme na pamÄ›ti, že jako druh patříme do tropických a subtropických oblastí, což znamená, že naÅ¡e tÄ›lo Å¡patnÄ› snáší chladné teploty. Je tedy potÅ™eba jej na nÄ› zvykat pomalu a postupnÄ›, a to jak co se týká Äasu, který ve studené vodÄ› strávíte, tak i její teploty.

 

Nemůžeme také poÄítat s rychlými výsledky. Otužování je pro naÅ¡e tÄ›lo nÄ›co nepÅ™irozeného, na co není stavÄ›no. Bude tedy nÄ›jakou dobu trvat, než se mu pÅ™izpůsobí, a to je potÅ™eba respektovat. Také je jasné, že každý ÄlovÄ›k je jinak stavÄ›ný, a tedy bude postupovat jiným tempem. Otužování není závod o tom, kdo zvládne dřív nižší teploty, nýbrž snaha pomoci naÅ¡emu zdraví.

 

I když vÅ¡e půjde dobÅ™e, poÄítejte s tím, že bude trvat i déle než rok, než se budete moci úÄastnit otužileckých akcí. OpÄ›t je nutné pamatovat, že není kam spÄ›chat, a že to dÄ›láme hlavnÄ› pro své zdraví. OdmÄ›nou nám pak bude vyšší odolnost vůÄi chladu, což se i v naÅ¡em mírném klimatu rozhodnÄ› hodí. Koneckonců, rýma ani chÅ™ipka si nevybírá.