203

Vztahy s dětmi

by

in


Jestliže může být v dneÅ¡ní dobÄ› s nÄ›Äím problém, jsou to vztahy s dÄ›tmi. Jsou rodiÄe, kteří nemají příliÅ¡ dobré vztahy se svými dÄ›tmi, ale nemohou se nÄ›Äemu takovému příliÅ¡ divit. VÅ¡echno je to o tom, jak ke svým dÄ›tem pÅ™istupujete. Jsou rodiÄe, kteří nemají příliÅ¡ dobrý přístup, a tak to u nich funguje tak, že dítÄ› místo toho, aby se rodiÄi svěřilo se svými problémy nebo se s ním pobavilo o tom, jak bylo daný den ve Å¡kole, radÄ›ji Å™ekne, že se nedÄ›lo nic zajímavého a odejde do svého pokoje. Jen velmi málo rodiÄů si uvÄ›domuje, že není dobré se ptát svého dítÄ›te každý den na to, jak bylo ve Å¡kole. Je to stejné, jako by se vás každý den nÄ›kdo ptal na to, jak bylo v práci.

pěkná rodina

I vám po Äase nÄ›co takového zaÄne urÄitÄ› vadit. Pokud byste zaÄali dÄ›lat to, že byste se dítÄ›te radÄ›ji zeptali alespoň pár dní v týdnu na to, jak se má nebo jestli se nÄ›co nedÄ›je místo toho, abyste se jej ptali na otázku, jak bylo ve Å¡kole, je dost možné, že by dané dítÄ› nebylo naÅ¡tvané hned poté, co vejde do dveří, protože první, co místo pozdravu uslyší je to, jak bylo ve Å¡kole nebo proÄ má dané dítÄ› takovou známku jakou má apod. Pokud to zaÄnete dÄ›lat tak, že se daného dítÄ›te budete ptát, jak se má a co jej trápí, je dost možné, že za vámi samo pÅ™ijde s tím, že se ve Å¡kole nÄ›co stalo nebo že potÅ™ebuje s nÄ›Äím pomoct.

dívka a poÄítaÄ

VÅ¡echno je to o tom, jak rodiÄ k dítÄ›ti pÅ™istupuje. Pokud byste se zamysleli, urÄitÄ› si i vy uvÄ›domíte, že ani vám nebylo zrovna příjemné, pokud na vás rodiÄe hned ve dveřích kÅ™iÄeli, proÄ máte takovou známku, jakou máte a nemáte nÄ›co jiného. NebuÄte stejní, protože je dost možné, že díky tomu, že to u vás zaÄne fungovat jinak, budete mít s vaÅ¡im dítÄ›tem daleko lepší vztah. Vztahy s dÄ›tmi se kolikrát dají zmÄ›nit a vylepÅ¡it, jen je potÅ™eba, aby se rodiÄe zamysleli nad svým přístupem a udÄ›lali zmÄ›nu, která může velice pomoci.