203

Nemoci života

by

in


Když je ÄlovÄ›k mlád, zvládá vÅ¡echno jinak. NÄ›jaká chÅ™ipka jej nerozhází a klidnÄ› ji prochodí. Jenže to je ta chyba. KlidnÄ› se mu to může odrazit na srdeÄní Äinnosti a on se tak obral tÅ™eba o rok života. Proto není dobré v mládí choroby nÄ›jak moc podceňovat. SamozÅ™ejmÄ›, zase pozor na druhý extrém. Když vám stoupne teplota na tÅ™icet sedm celých osm stupňů, není tÅ™eba hned běžet na pohotovost a zdržovat tam. Mají jistÄ› akutnÄ›jší případy. Každý ÄlovÄ›k musí umÄ›t posoudit svůj zdravotní stav odpovÄ›dnÄ› a také se podle toho zachovat. KaždoroÄní prohlídka u lékaÅ™e je povinností, protože pokud je provedena peÄlivÄ›, může odhalit nÄ›jaké skryté nemoci. A pokud se tak stane, může se ihned zaÄít jejich léÄba. Protože zde je jediné pravidlo, Äím dříve tím lépe.   

znázorění nemoci

Samostatnou kapitolou jsou pak úrazy. TÄ›m se zabránit nedá, dá se jen snížit jejich riziko. Na stavbÄ› například pÅ™ilbou, na silnici reflexní vestou a i jinak. Když už k úrazu dojde, je to prostÄ› smůla a nemá smysl o tom v prvních okamžicích nÄ›jak polemizovat. Je tÅ™eba to vzít jako fakt a zachovat jasnou hlavu. Pokud ovÅ¡em dotyÄný nepozbude vÄ›domí.   

Nemocí máme na této planetÄ› až moc a je tÅ™eba proti nim vždy ráznÄ› zakroÄit. Hlavní vÄ›c je nedÄ›lat machra a jít do Å¡koly Äi do práce. ProstÄ› mezi lidi. Vy se sice možná budete cítit jako hrdina, ale mnozí ostatní na to doplatí.   

různé druhy léků

Když pak ÄlovÄ›k stárne, hrne se na nÄ›ho stále více a více nemocí. Je to ovÅ¡em vinou přírody, ta dává najevo, že se pomaliÄku, ale jistÄ› blíží tak zvaný podzim života. A zase. Jsou lidé, kteří je projdou bez jakýchkoli problémů a druzí zase nevylezou z nemocnice. TÄ›lo se již v urÄitém vÄ›ku neumí tak dobÅ™e bránit. Tedy, ne že by to neumÄ›lo vůbec, ale už je to pro nÄ›j delší a hlavnÄ› složitÄ›jší. Takže z toho vidíte, že je tÅ™eba být ve stÅ™ehu celý život a doufat, že se vám nic nestane.