203

Jen ať je veselo

by

in


Kdopak by se rád nebavil. Každý ÄlovÄ›k. A každý si hledá zábavu dle svého gusta. DÄ›ti to mají jednoduché, protože je zaujme skoro každá hraÄka. SamozÅ™ejmÄ›, že jen na urÄitou dobu. Pak letí do kouta a pÅ™ichází na Å™adu další. Pro dÄ›ti je to jejich náplň života. Jejich svÄ›t a jejich vÅ¡echno. Zatím jeÅ¡tÄ› nemají žádné starosti, nemusí je zajímat politika a už vůbec ne to, kde seženou nÄ›co k jídlu. Na to jsou tu rodiÄe.  

Ti se budou bavit až veÄer, nebo nÄ›kdy úplnÄ› jindy. UrÄitÄ› spoleÄnÄ›. Ale jsou páry, kdy se baví každý zvlášť. Což asi není moc v pořádku, protože pokud nemá pár spoleÄné zájmy, není to v pořádku. Mohou spolu být dlouho, ale Äasem se to asi rozpadne. Protože ve dvojici by mÄ›l spoleÄný zájem být. Protože co z toho, když jeden vidí perfektní zábavu v návÅ¡tÄ›vÄ› galerie umÄ›ní a druhý se tam silnÄ› nudí. Ten se pozdÄ›ji zase baví v biografu u hororu, kde se ovÅ¡em zase nudí druhý Älen páru. To není moc dobÅ™e.  

v biografu

Pár si musí najít nÄ›jakou spoleÄnou zábavu. Asi to bude tanec. To baví snad vÅ¡echny mladé lidi. Jistěže jsou i výjimky, ale zase tak hodnÄ› jich nebude. Takže pokud to mají oba stejnÄ› alespoň v tomto, tak si vyjdou jednou týdnÄ› na taneÄek a budou spokojeni. Asi ne moc dlouho, ale to už je vÄ›cí jejich a nikoho jiného.  

hráÄi fotbalu

Zábava je pak jeÅ¡tÄ› spousta dalších Äinností. NÄ›koho baví fotbal, tak chodí fandit a nÄ›kdy také jeÅ¡tÄ› hrát. Jiného baví adrenalinové sporty, a tak si jde jen tak z plezíru dvakrát skoÄit z letadla. Tuhle vÄ›ciÄku pak jeÅ¡tÄ› doplní Äistým lezením po skále. A pak se v práci chlubí, jak dobÅ™e se pobavil. PÄ›knÄ› dÄ›kuju.  

Další druhy odpoÄinku už sem nevejdou, takže vÄ›zte, že například i vaÅ™ení může být pro nÄ›koho zábava. To, co je pro jednoho utrpením, může být nÄ›komu jinému pro zábavu. A toto platí u více Äinností. NÄ›koho prostÄ› baví nÄ›co, co ten druhý přímo hodnÄ› nenávidí.