203

Partner a já


ÄŒlovÄ›k by mÄ›l být v takové spoleÄnosti, kde se samozÅ™ejmÄ› cítí nejlépe. Já se vždycky cítím nejlépe ve spoleÄnosti mých dÄ›tí anebo také ve spoleÄnosti mé rodiny, ale na tom není vůbec nic Å¡patného a divného. Je naprosto logické, že ÄlovÄ›k se bude vÄ›tÅ¡inou nejlépe cítit tam, kde to zná a kde je mu příjemnÄ›. A ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů je to domácnost. Jeho rodina anebo také jeho přátelé. I když samozÅ™ejmÄ› jsou výjimky a jsou takové výjimky, kdy tÅ™eba Älenové rodiny jsou tak moc rozhádaní, že se jednoznaÄnÄ› ani nesnesou. Tohle se mi taky kolikrát stalo a bylo to kvůli tomu, když jsem si naÅ¡la partnera.

Chci se s rodinou udobřit.

Partner byl jednou ve vÄ›zení, on tam nebyl sice vlastní vinou, ale on nechtÄ›nÄ› omylem srazil cyklistu. Bohužel cyklista utrpÄ›l vážná zranÄ›ní a můj partner Å¡el za to do vÄ›zení, a to na jeden rok. Moje rodina tohle nemohla pÅ™ekousnout. Nelíbilo se jí, že chodím prý s vyvrhelem spoleÄnosti, jenomže on za tohle nemůže a podle mého názoru můj partner není žádný vyvrhel jenom kvůli tomu, že omylem srazil cyklistu, který potom nadýchal jednu a půl promile. Tady jde vidÄ›t, že lidé nÄ›kdy vidí úplnÄ› nÄ›co jiného, než jak ve skuteÄnosti je anebo lidé vidí to, co chtÄ›jí vidÄ›t.

SpoleÄnost dÄ›tí mÄ› těší.

To je právÄ› ta smutná skuteÄnost. Kdy lidé jednoznaÄnÄ› chtÄ›jí vidÄ›t to, co se jim zrovna hodí do kÅ¡eftu. Kolikrát jsem také rodiÄům zkouÅ¡ela říct, že ono to takhle není, že můj partner není žádný vyvrhel a že jednoznaÄnÄ› za to nemůže, že byl ve vÄ›zení, ale Å™eknÄ›te to rodiÄům. Takovým rodiÄům, kteří jsou konzervativní a kteří chtÄ›jí mít vÅ¡echno dokonalé. Byla jsem z toho opravdu hodnÄ› neÅ¡Å¥astná a nevÄ›dÄ›la jsem, co mám dÄ›lat. Mého partnera to také moc mrzelo, protože partner se chtÄ›l také zalíbit mé rodinÄ›, ale tohle se bohužel nestalo. Už je to rok a půl a stále se nic nezmÄ›nilo a rodiÄe stále nemohou skousnout to, s kým já chodím.