203

Vztahy nejsou vždy jen špatné…

by

in


Pokud něco není vždy jen špatné, jsou to rodinné vztahy. Mnoho lidí se setkává s tím, že spíše špatné jsou, ale existují i rodiny, kde jsou vztahy opravdu dobré.

Existuje mnoho rodin, které mají velice dobrý vztah a to až tak, že ÄlovÄ›k, který je z rodiny, kde to dobÅ™e nefunguje, až smutný z toho, že i on není z rodiny, kde jsou vztahy velmi dobré.

Říká se, že ÄlovÄ›k si rodinu nevybere. NÄ›co na tom je a když se stane, že má ÄlovÄ›k rodinu, kde vztahy nejsou dobré a kde se každý jen pomlouvá, může to dopadnout tak, že mu to bude velmi líto a bude se snažit najít si partnera z rodiny, kde jsou vztahy velice dobré a kde budou mít daného ÄlovÄ›ka skuteÄnÄ› rádi.

dva lidé

V nÄ›kterých rodinách jsou vztahy natolik dobré, že je ÄlovÄ›k rád, pokud může rodinu svého partnera vidÄ›t, jelikož má díky ní poté zase dobrou náladu.

Jestliže je ÄlovÄ›k z rodiny, kde to nefunguje, je dost možné, že se bude snažit vyhýbat různým rodinným seÅ¡lostem apod., protože právÄ› kvůli ní má vždy Å¡patnou náladu.

Rodinu si ÄlovÄ›k skuteÄnÄ› nevybere, ale může si vybrat partnera, který bude mít opravdu skvÄ›lou rodinu.

dvÄ› ruce

Kolikrát se stane, že ÄlovÄ›k je poté rád nejen za svého partnera, ale i za jeho rodinu, protože vidí, že ne ve vÅ¡ech rodinách je to Å¡patné a pokud se partnerova rodina o daného ÄlovÄ›ka zajímá, rozhodnÄ› bude mít ÄlovÄ›k velkou radost a bude Å¡Å¥astný.

Je opravdu smutné, že existují rodiny, kde se nesetkáte s nÄ›Äím jiným, než je závist a faleÅ¡. Bohužel takových rodin je hodnÄ› a mladí lidé, kteří pocházejí z takových rodin, se kolikrát snaží dÄ›lat vÅ¡e proto, aby takoví nebyli a doufají, že takové nebudou ani jejich dÄ›ti.

Bohužel jsou některé rodiny takové, jaké jsou a nikdy se to už nezmění. Pokud si myslíte, že by bylo nejlepší, pokud byste se s vaší rodinou nestýkali, je to možná vhodné řešení. Jestliže se s vámi nikdo ani nebaví, není důvod na rodinné sešlosti chodit.

Když se ÄlovÄ›k bude vyhýbat lidem, kteří jsou negativní a faleÅ¡ní, udÄ›lá jen dobÅ™e a bude se cítit mnohem lépe.