203

Veselý dětský život

by

in


 VždyÅ¥ o to nám pÅ™ece jde. Aby naÅ¡e dÄ›ti netížily chmury, aby nemÄ›ly žádné starosti a aby se stále veselily. Musí si sem tam také poplakat, ale to vÄ›tÅ¡inou rodiÄe nepustí na nÄ›jakou delší dobu a hned Å™eší to, co dítÄ› k pláÄi dovedlo.  

PlÃ¡Ä jako takový vÅ¡ak nebývá zase tak Äastý. RozhodnÄ› se dÄ›ti více zasmÄ›jí, než aby plakaly. I ony vÄ›dí, že smích je lepší a nÄ›kdy také hodnÄ› nakažlivý. Vy, kteří již dÄ›ti máte a v tom nejhezÄím vÄ›ku, jistÄ› si vzpomenete na nÄ›jakou legraÄní příhodu, kterou ony vlastnÄ› způsobily. Jen se zamyslete a uvidíte, že takových vytáhnete na svÄ›t ne jednu, ale velkou spoustu.  

dÄ›ti na cestiÄce

DÄ›ti umí pobavit ve vÅ¡ech možných situacích. V dopravním prostÅ™edku, v ÄekárnÄ›, nebo tÅ™eba jen tak, na procházce. Jejich poznámky jsou mnohdy velice trefné. VÄ›tÅ¡inou plynou z nevÄ›domosti a neznalosti. A ne vždy dokážou rodiÄe reagovat adekvátnÄ›. Ona taková ostudiÄka pÅ™i nÄ›jakém nevinném dotazu jistÄ› dokáže leckterého dospÄ›lého pÅ™ivést do rozpaků. Například v ZOO, když opice kopulují a dítÄ› položí nevinný dotaz, co to dÄ›lají. Pak už je to jen na rodiÄích, s jakou rychlostí umí z tohoto oÅ¡emetného rozhovoru vykliÄkovat. A nÄ›kteří radÄ›ji rychle vykliÄkují i z místa Äinu. Tento zbabÄ›lý útÄ›k vÅ¡ak nedá odpovÄ›Ä na zvídavou otázku dÄ›tské duÅ¡e a ta nad tím potom může hloubat. Ale spíše to dÄ›ti pominou, protože už je tu zase nÄ›co jiného a zajímavÄ›jšího než to, co provádÄ›jí dvÄ› opice.  

matka a děti

Kdo se rád smÄ›je, mÄ›l by mít dÄ›ti a pokud nemá vlastní, mÄ›l by je nÄ›komu hlídat. Tak bude i on obÄerstven nÄ›jakými hláškami a dotazy, ze kterých si jistÄ› vezme nÄ›co, co mu pÅ™idá na dobré náladÄ›. A my ostatní se pobavíme s ním. Kdo by se rád nesmál, tak je Å¡karohlíd a mÄ›l by zůstávat doma zavÅ™ený a nechodit ven mezi lidi. Anebo alespoň nenosit ven svou Å¡patnou náladu a tím i povahu. SvÄ›t je veselá vÄ›c plná legrace, jen je tÅ™eba si ji umÄ›t najít.