203

Už je vhodná doba dávat dítě na nočník? Hlavně nespěchejte a mějte trpělivost!

by

in


Kdy je vhodná doba zaÄít dávat dítÄ› na noÄník? A co když to dítÄ› ne a ne pochopit? Nezoufejte a na dítÄ› urÄitÄ› netlaÄte. VÅ¡echny dÄ›ti se to nakonec nauÄí. 

Už je vhodná doba dávat dítÄ› na noÄník? HlavnÄ› nespÄ›chejte a mÄ›jte trpÄ›livost! 

Kamarádka vám neustále říká, že by vaÅ¡e dítÄ› už dávno mÄ›lo chodit na noÄník, ale vám se to prostÄ› nedaří? Nepropadejte panice a kamarádce vysvÄ›tlete, že vaÅ¡e dítÄ› má jeÅ¡tÄ› Äas. Jsou maminky, které dávají dítÄ› na noÄník již od jednoho roku, nÄ›které dÄ›ti se to nauÄí ve dvou letech, jiným dÄ›tem to trvá mnohem déle. UrÄitÄ› vaÅ¡e dítÄ› není divné ani opoždÄ›né, když to jeÅ¡tÄ› neumí. Pokud ale chcete dát dítÄ› do Å¡kolky, zbavit plenek jej musíte. Jinak ale nikam nespÄ›chejte, dítÄ› stejnÄ› nedonutíte, aby na noÄník zaÄalo chodit, dokud samo nebude chtít. 

malé dítě

Zkoušejte to, ale pomalu a bez nucení 

NoÄník je pro dítÄ› nÄ›co nového, neprozkoumaného, dítÄ› na nÄ›j vůbec nemusí chtít, nemusí dobÅ™e chápat, co se po nÄ›m chce a tak pÅ™i pokusu o posazení na noÄník, radÄ›ji uteÄe. I to je v pořádku. VaÅ¡e snaha může být marná, nÄ›které dÄ›ti se to naopak nauÄí bÄ›hem nÄ›kolika dní. Pokud myslíte, že je Äas zaÄít uÄit dítÄ› na noÄník chodit, zaÄnÄ›te. Pozvolna a pomalu. Nejprve dítku noÄník ukažte, zkuste mu srozumitelnÄ› a úmÄ›rnÄ› jeho vÄ›ku vysvÄ›tlit, o co vlastnÄ› jde a co se na noÄníku dÄ›lá. VezmÄ›te si klidnÄ› na pomoc nÄ›jakou hraÄku, zkuste dÄ›tské knihy, kde to je dobÅ™e vysvÄ›tleno pomocí obrázků. Až budete mít za sebou tohle postupné seznamování, můžete pÅ™ejít ke druhému kroku. 

modrý noÄník

První posazení na noÄník a co dál? 

Už jste dostateÄnÄ› dítÄ›ti vysvÄ›tlili, co to noÄník je? Zkuste, jak to bylo úspěšné. DítÄ›ti sundejte plenu a na noÄník ho posaÄte. DítÄ› buÄ zůstane sedÄ›t, nebo si stoupne, bude si s ním hrát a možná taky uteÄe a bude noÄník dále ignorovat. Pak to zase budete muset zkouÅ¡et znovu a znovu. IdeálnÄ› nÄ›kolikrát dennÄ› zkuste dítÄ› posadit na noÄník, ráno, v poledne, odpoledne i veÄer. Pokud ale dítÄ› neustále od noÄníku odbíhá nebo dokonce pláÄe Äi se vzteká, nestresujte a snahu odložte zase na pozdÄ›ji. Vydat se můžete i k toaletÄ›, nÄ›které dÄ›ti radÄ›ji sednou na záchod, než na noÄník. 

MÄ›jte trpÄ›livost a nepanikaÅ™te, vždyÅ¥ i váš drobeÄek to brzy pochopí.