203

Skvělé a klidné vztahy

by

in


PÅ™edpokládám, že každý ví, že vztahy v rodinÄ› máme udržovat vždycky opravdu na té nejlepší úrovni. Jinak by to asi nebylo ono, protože znám opravdu hodnÄ› lidí, kteří si myslí, že udržování vztahů není vůbec důležité. Jednou jsem dokonce slyÅ¡ela, že nÄ›kteří lidé se zase každý den doma hádají. Podle mého názoru tohle je úplnÄ› hrozné. Myslím si, že to musí být opravdu pro každého ÄlovÄ›ka velice unavující a katastrofální. Neznám žádného ÄlovÄ›ka, kterého by bavilo, aby se každý den hádal, a to hlavnÄ› ne s rodinou. Nejhorší je tÅ™eba, když se pohádáte s nÄ›kým, s kým sdílíte pokoj, a to úplnÄ› každý den. A to nemyslím tÅ™eba jenom v rodinÄ›, ale také tÅ™eba ve Å¡kole a nebo na koleji.

Dobré vztahy jsou důležité.

Já jsem se jednou pohádala se svou kamarádkou a kamarádem právÄ› ve Å¡kole, kam jsme chodili do druhého roÄníku stÅ™ední ekonomické Å¡koly. Pohádali jsme se opravdu Å¡karedÄ›. NÄ›kdy jsem si myslela, že už to mezi námi nebude tak dobré, jako bývalo kdysi. Jenomže také jednoho dne mi potom můj kamarád Å™ekl, že tohle asi pÅ™ehnal a že by tohle chtÄ›la zmÄ›nit. Řeknu vám, že jsem byla opravdu hodnÄ› potěšená. Myslela jsem si, že už to mezi námi nebude tak dobré a že nebudeme mít takovou kvalitní vztahy, jaké jsme mívali kdysi.

S partnerem se máme dobře.

Co byste o tom si mysleli vy? Co byste si mysleli, kdybych tÅ™eba Å™ekla, že už tÅ™eba vy nebudete mít nikdy opravdu perfektní vztahy s rodinou? Myslím si, že byste se z toho asi zhroutili. Musí to být opravdu unavující a katastrofální. Proto si myslím, že než aby se lidé hádali, že radÄ›ji ten jeden ÄlovÄ›k by mÄ›l stáhnout ocas a být asi klidný. Tohle například zastávám takové heslo já. A já radÄ›ji, než bych se s nÄ›kým pohádala v rodinÄ›, anebo si znepřátelila vztahy, tak radÄ›ji tohle vÅ¡echno zkousnu, stáhnu ocas a jsem radÄ›ji ticho a nebo pÅ™itakávám. Opravdu nestojím o to, abych se každý den hádala s nÄ›kým v rodinÄ› a nebo ve Å¡kole a nedej bože v zamÄ›stnání, protože v zamÄ›stnání chci mít vždycky klid.