203

Proč se stále více lidí rozhoduje nemít děti

by

in


O tom, že dítÄ› je závazek na mnoho let, není pochyb. Proto si stále více párů jeho pořízení dobÅ™e rozmýšlí. Čím dál více z nich se pak rozhodne žádné nemít. Za to se mnohdy stávají terÄem kritiky, avÅ¡ak jak se spoleÄnost mÄ›ní, i na bezdÄ›tnost se zaÄíná pohlížet jinak. Je vÅ¡ak zajímavé se podívat, co k tomuto rozhodnutí mladé lidi vede.

 

V první Å™adÄ› je tu fakt, že mít dítÄ› je finanÄnÄ› velmi nároÄné. A vzhledem k tomu, že rodiÄe svému potomku obvykle chtÄ›jí dopřát to nejlepší, je pochopitelné, že za souÄasné ekonomické situace si jej nechtÄ›jí poÅ™izovat, neboÅ¥ vÄ›dí, že by to finanÄnÄ› nezvládli, případnÄ› že by mu nemohli dát vÅ¡e, co by chtÄ›li.

 

stále více párů nemá dítě

 

OvÅ¡em peníze nejsou ani zdaleka jediný důvod. Tím dalším je fakt, že naÅ¡i budoucnost vidíme stále ÄernÄ›ji. Lidé tak nechtÄ›jí pÅ™ivádÄ›t dÄ›ti do svÄ›ta, v nÄ›mž se sami necítí bezpeÄnÄ› a v nÄ›mž by nechtÄ›li žít. To, zda je situace skuteÄnÄ› až tak Å¡patná, je vÅ¡ak už jiná otázka.

 

Dále je tu fakt, že nÄ›kteří lidé zkrátka dÄ›ti příliÅ¡ rádi nemají, a tak nechtÄ›jí ani svoje vlastní. JistÄ›, mohli by v budoucnu zmÄ›nit názor, avÅ¡ak to je obvykle nepravdÄ›podobné. Do této skupiny patří i ti, kteří vÄ›dí, že by nebyli ani zdaleka dobrými rodiÄi.

 

dítě je velký závazek

 

SamozÅ™ejmÄ› se můžeme ptát, proÄ jsou lidé ochotni jít v podstatÄ› proti jednomu z nejzákladnÄ›jších instinktů každého živého organismu. Pravdou vÅ¡ak je, že zde se jedná o jeden z velmi mála případů, kde vítÄ›zí rozum nad tÄ›lem.

 

Je vÅ¡ak také dobré se podívat, jaké to bude mít následky. Tím hlavním je samozÅ™ejmÄ› zpomalení růstu populace, což je bezesporu dobrá vÄ›c. Na druhou stranu to vÅ¡ak také bude znamenat její stárnutí – poÄet starých lidí bude Äím dál více pÅ™evažovat nad tÄ›mi mladými. Zda se nám pak podaří najít rovnováhu, je prozatím ve hvÄ›zdách. Jisté vÅ¡ak je, že to není téma, které by souÄasné politiky příliÅ¡ trápilo. Zda vÅ¡ak již není pozdÄ›, poznáme velmi brzy.