203

Proč průběžný důchodový systém fungoval (a nyní už ne)


Asi každý z nás chce prožít důchod v bezpeÄí a mít pÅ™edevším dostatek penÄ›z. OvÅ¡em tyto peníze je potÅ™eba nÄ›kde vzít. Jedná se o problém, který každá zemÄ› Å™eší po svém. NÄ›kde dostávají penzisté důchod od státu, jinde si na nÄ›j musí vydÄ›lat sami bÄ›hem svého pracovního života. V naší zemi máme takzvaný průběžný důchodový systém, a to již od konce druhé svÄ›tové války. Jen málokdo vÅ¡ak pÅ™esnÄ› ví, jak tento systém funguje.

 

na důchod si dnes musíme šetřit

 

Jak již název napovídá, není to navzdory pÅ™esvÄ›dÄení mnoha tak, že by si odvádÄ›ním sociálního pojiÅ¡tÄ›ní lidé Å¡etÅ™ili na penzi. Když si spoÄítáme, kolik vlastnÄ› odvedeme, uvidíme, že by to na důchod, který dostáváme, ani zdaleka nestaÄilo. Jak tedy sociální pojiÅ¡tÄ›ní funguje?

 

JednoduÅ¡e Å™eÄeno, z penÄ›z, které lidé odvedou na sociálním pojiÅ¡tÄ›ní, se platí důchody souÄasným důchodcům. To nebyl problém v dobÄ›, kdy byl tento systém zaveden. OvÅ¡em problém je v tom, že populace stárne, a dnes již máme více důchodců než pracujících. A je jasné, jaké potíže to může pÅ™edstavovat.

 

penzista se svou penzí

 

Již dnes je tedy jasné, že průběžný důchodový systém nemůže z dlouhodobého hlediska fungovat. K jeho rozpadnutí staÄí jen to, aby se ponÄ›kud zmÄ›nila demografie populace ve prospÄ›ch starší generace, což se právÄ› teÄ dÄ›je. Co tedy můžeme dÄ›lat, aby lidé, kteří jsou dnes mladí, mÄ›li ve stáří vůbec co jíst?

 

Je zde hned nÄ›kolik Å™eÅ¡ení. Tím asi nejsamozÅ™ejmÄ›jším by bylo mít mnoho dÄ›tí, aby se demografie populace zase zmÄ›nila v jejich prospÄ›ch. Zde je vÅ¡ak problém, že by bylo potÅ™eba stále rostoucí populace, aby bylo možné tento systém udržet, což rozhodnÄ› není ideální. PÅ™eci jen, zdroje nejsou nevyÄerpatelné.

 

Dalším Å™eÅ¡ením by mohla být důchodová reforma. To je vÅ¡ak nÄ›co, co si žádná vláda nedovolí, pokud se chce udržet u moci. NÄ›co takového totiž není vůbec snadné lidem vysvÄ›tlit. Nezbude tedy nic jiného, než aby si lidé Å¡etÅ™ili na penzi sami. Jen tak budou mít jistotu, že budou skuteÄnÄ› mít peníze.