203

Naše česká ekonomika


VÅ¡ichni asi tušíte, jaká je dneÅ¡ní ekonomika. Není to samozÅ™ejmÄ› nic moc. Není to žádná paráda. Já si vzpomínám, když jsem jeÅ¡tÄ› po základní Å¡kole chtÄ›la jít studovat ekonomickou stÅ™ední Å¡kolu, mÄ›la jsem na výbÄ›r, jestli bych tÅ™eba neÅ¡la studovat gymnázium anebo tÅ™eba jazykovou Å¡kolu a nebo nakonec právÄ› zmínÄ›nou ekonomickou Å¡kolu. A moje maminka mÄ› jeÅ¡tÄ› nutila na zdravotní Å¡kolu, ale nakonec jsem si vybrala ekonomickou Å¡kolu a to je možná také kvůli tomu, že jsem vždycky chtÄ›la pracovat v bance a nebo potom také v zahraniÄí jako jedna moje starší kamarádka. Moje starší kamarádka má právÄ› také ekonomické vzdÄ›lání a potom pÄ›t let pracovala u nás tady v republice v bance.

Do ekonomiky nikdo moc nevidí.

A potom byla dva roky na stáži. Jela do zahraniÄí do Å védska, kde také pracovala v bance a ona právÄ› Å¡la do Å védska, protože umí opravdu skvÄ›le mluvit Å¡védsky. Její teta je totiž rodilá Å védka, takže ona tam vždycky také velice Äasto jezdila na nÄ›jakou dovolenou a tak podobnÄ›. A myslím si, že i Å védsko má lepší ekonomiku, než naÅ¡e republika. Nebo vy si myslíte nÄ›co jiného? SamozÅ™ejmÄ›, že vždycky je nÄ›kdo lepší než my a nÄ›kdo je také vždycky horší než my.

Nakupujete i přes vysokou inflaci?

Takhle to tady je a bude to vždycky. Žádná strana není na tom úplnÄ› totožnÄ› stejnÄ›. SamozÅ™ejmÄ›, že nÄ›kdy ekonomika může být skoro stejná a hodnÄ› podobná. Jako ta naÅ¡e. Jenomže ÄlovÄ›k nikdy neví, co se kde skrývá a jak to vÅ¡echno vůbec s penÄ›zmi je. Na dneÅ¡ní ekonomice mi vadí dneÅ¡ní opravdu vysoká inflace. A ta vysoká inflace trvá už opravdu hodnÄ› dlouho a už mi zaÄíná lézt na nervy. Kdyby se tÅ™eba inflace snížila alespoň o polovinu, byla bych opravdu Å¡Å¥astná a myslím si, že nejenom já. Nebo co si myslíte o dneÅ¡ní ekonomice? Vy souhlasíte s dneÅ¡ní vládou? Mnoho lidí je proti naší vládÄ›, ale víte co? Já se ani nedivím. MnÄ› se tohle také nelíbí, a kdybych mohla, tak bych to samozÅ™ejmÄ› zmÄ›nila. Jenom nevím, koho bych posadila do Äela. To je asi tajemství.