203

Kéž bychom byli vždy tak rozumní


Všichni víme, že je normální utrácet vydělané nebo jinak získané peníze. Víme, že právě proto si vyděláváme. Abychom mohli utrácet a něco si za své peníze pořizovat. A minimálně v teoretické rovině víme všichni i to, že bychom měli utrácet peníze jenom tehdy, když je máme, a není na škodu, když si nějaké i našetříme, když neutratíme všechno hned.

A co také obvykle víme? I pravý opak. Tedy to, že pokud nÄ›kdo nemá penÄ›z dost, mÄ›l by i málo utrácet, a pokud má jednu kapsu prázdnou a druhou vysypanou, nemÄ›l by utrácet a vytvářet tak dluhy. A pokud už nÄ›kdo takový utrácet a žít na dluh musí, pak by si mÄ›l kupovat jenom to, co skuteÄnÄ› neodkladnÄ› potÅ™ebuje, bez Äeho se nedá existovat. Aby se finanÄnÄ› co nejménÄ› zatěžoval a co nejménÄ› riskoval Äernou budoucnost.

jedna mince

Takto smýšlíme o sobÄ› a ostatních lidech. Aspoň tedy my soudní, jichž je vÄ›tÅ¡ina. Jenže tak smýšlíme bohužel Äasto jen o nás lidech. Zatímco jinak…

VÅ¡ichni vám jistÄ› potvrdí, že se na dluh žít nemá. Jenže pokud jde o náš stát, tam je nám to najednou pÅ™ekvapivÄ› jedno. U toho nám jaksi vůbec nevadí, když na dluh žije. Ba nÄ›kdy to i vyžadujeme, jak o tom svÄ›dÄí tÅ™eba i poslední probÄ›hlá stávka. Pokud nám má stát nÄ›co dát, je nám jedno, kde na to vezme. HlavnÄ› když my od nÄ›j dostaneme co nejvíc. A pokud možno bezpracnÄ›.

hromádka mincí

Zatímco u jiných lidí bychom kritizovali, že utrácejí peníze, které nemají, u státu je nám to jedno, ba to Äasto i podporujeme. Což je naprosto nelogické. Protože když utrácí pÅ™es míru jiný ÄlovÄ›k, poÅ¡kozuje dotyÄný jen sám sebe, zatímco zadlužuje-li se stát, poÅ¡kozuje vÅ¡echny své obÄany, i ty, kteří z toho nic nemají.

Tolerance k nárůstu státního dluhu tedy urÄitÄ› není rozumná a mÄ›li bychom se jí zbavit. MÄ›li bychom bojovat spíše za vyrovnaný státní rozpoÄet než za vlastní krátkodobou výhodu na státní náklady. Ale jak to vypadá? Bohužel Å¡patnÄ›. Státní dluh, a to stále vyšší, tu totiž máme po celou dobu existence naší souÄasné vlasti. A spÄ›jeme díky nÄ›mu do ekonomických pekel.