203

I nemocné děti je potřeba zabavit – Jakou zábavu jim přichystat, když ještě nemohou do kolektivu?

by

in


PrávÄ› je doba, kdy jsou dÄ›ti neustále nemocné. Nemocné dÄ›ti ale ne vždy jen leží a poctivÄ› odpoÄívají. Jak je doma zabavit, když ležet nechtÄ›jí? 

I nemocné dÄ›ti je potÅ™eba zabavit – Jakou zábavu jim pÅ™ichystat, když jeÅ¡tÄ› nemohou do kolektivu? 

I když jsou dÄ›ti nemocné, moc dlouho v klidu v posteli ležet nevydrží. Nudí se, což je samozÅ™ejmÄ› nepříjemné a to nejen pro nÄ›, ale i pro rodiÄe. První dny nemoci se to jeÅ¡tÄ› dá, pokud má dítÄ› i horeÄky, je unavené a tak nemá náladu na hraní ani zlobení, ale jakmile se dítÄ›ti uleví, už ho jen tak v posteli udržet nejde. Jenže dítko stále nemůže do kolektivu, nesmí do Å¡koly nebo Å¡kolky a nÄ›kdy to může trvat i pořádnÄ› dlouho. Co tedy dÄ›lat? Jak dítÄ› zabavit? Nabízí se televize, tablet Äi mobil, ale jde to samozÅ™ejmÄ› i jinak. 

nemocné dítě

Pohádky nejen v televizi 

Jak zabavit nemocné dítÄ›? Jako první asi každého napadnou pohádky. Pokud je rodiÄ zaneprázdnÄ›ný, musí uklidit, uvaÅ™it, postarat se o mladšího sourozence nebo prostÄ› jen má práci z domova a musí si plnit úkoly, nemůže dítÄ› bavit celý den osobnÄ›, navíc na pohádky v televizi se dítko může pohodlnÄ› dívat z postele nebo z gauÄe. VlastnÄ› tak leží, odpoÄívá a má zábavu. Ale upřímnÄ›, které dítÄ› tohle vydrží po celý den tÅ™eba týden v kuse? Pohádky ale nemusíme pouÅ¡tÄ›t dÄ›tem jen v televizi. Pokud je již dítÄ› starší, umí Äíst a chodí do Å¡koly, může si do postele vzít svou oblíbenou knížku a Äíst si. Nakonec si může knihu zapsat tÅ™eba do Ätenářského deníku. Vybírejte kratší a poutavé příbÄ›hy, menším dÄ›tem klidnÄ› dejte obrázkovou knížku na prohlížení. Zkusit ale můžete i audioknihy. Na internetu najdete mnoho nahrávek oblíbených pohádek, které staÄí jen poslouchat. 

dítě si kreslí

Kdy je Äas vyrazit na procházku? 

Od jiných dÄ›tí sice budete muset svého potomka udržet co nejdál, ale pokud již nebojujete s teplotami, klidnÄ› si vyjdÄ›te spoleÄnÄ› na malou procházku. Je tÅ™eba dávat pozor na to, jaké je poÄasí, pokud prší nebo je opravdu velká zima, zůstaňte doma, ale pokud se to dá, na hodinku nebo půl hodinku si vyjdÄ›te tÅ™eba do lesa. JistÄ› vám zdravotní procházku doporuÄí i dÄ›tský lékaÅ™. StaÄí se zeptat. Pozor ale na davy a nenavÅ¡tÄ›vujte místa, kde se schází moc lidí, opravdu jdÄ›te jen do přírody. Ale i to malého pacienta rozptýlí. 

Doma urÄitÄ› dÄ›tem dovolte i tvoÅ™ení nebo kreslení, spoleÄnÄ› si můžete nÄ›co upéct, zapojte dÄ›ti do vaÅ™ení a zkuste dÄ›lat co nejvíce vÄ›cí spoleÄnÄ›, aby dítko se dítko nemuselo jen nudit v posteli o samotÄ›.